This site uses cookies to:
  • Remember your accessibility settings;
  • Collect anonymous data for Google Analytics, so that we know which parts of the site are the most interesting;
  • Help you participate in site polls
By using the site, you are agreeing to the use of these cookies. If you have cookies disabled, some parts of the site may not work as expected.

Dismiss this message

#

Bangor City Hockey Club


Club Biography

Mae Clwb Hoci Dinas Bangor yn un o dimau hynaf Gogledd Cymru, ac ar y funud, mae ganddo dros 50 o aelodau.

Gall unrhyw un dros chwech oed gychwyn chwarae i’r clwb gan bod gennym nifer o wahanol gategorïau o ran oedrannau, yn ogystal a dau dîm dynion a dau dîm merched.

Mae tîm cyntaf y dynion yn chwarae ym mhumed adran y North West Hockey League ac mae tîm cyntaf y merched yn chwarae yn ail adran Cynghrair Gogledd Cymru.

Mae croeso i chwaraewyr newydd o bob gallu – yn enwedig rhai sydd erioed wedi chwarae o’r blaen, neu sydd heb wneud ers nifer o flynyddoedd.

Sport(s) and Membership
Cymysg

Sessions:
19:00 ar ddydd Llun
20:00 ar ddydd Mawrth

Club websiteFacebook PageTwitter
Latest Tweets
1:00AM January 1st1:00 1af Ionawr
LGB&T Sport Cymru logo Link to Sport Wales website Link to Stonewall Cymru website
Homophobia, biphobia and transphobia in sport is unacceptable
Copyright ©2024 LGBT+ Sport Cymru. Design by Goldfox